Det er en meget gammel tradition i vor klub at tage på en fælles pinsetur. Turudvalget arrangerer hvert år turen og typisk til en havn, som ikke ligger alt for lang væk, med skyldig hensyntagen til vejr og vind, så alle kan være med. De sidste tre år er turen gået til Ålabodarne, Nivå og Ålaboderne. Nivå blev netop valgt for at vi kunne ligge i læ for nogle kraftige vestlige vinde det år.

Pinseturen i 2018 bliver fra d. 18. maj - 21. maj 2018. Det er sandsynligt at turen igen vil gå til Ålaboderna, hvor vi får en udsøgt betjening af den lokale havnefoged, men nærmere om dette når vi kommer tættere på. 

Sponsors