Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

 
Siden vi på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2017 accepterede, at Motorbådsafdelingen forlod os på de aftalte betingelser, har vi vidst, at vi skulle revidere vedtægterne, så de passer til kun een klub/afdeling.
 
Der blev udsendt forslag til nye vedtægter, og der var gennemgang af to forskellige forslag på en strategidag, som blev afholdt d. 13. januar 2018, hvor 30 medlemmer deltog. Ud fra dialogen den dag og yderligere input fra enkelte medlemmer lavede bestyrelsen det forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen d. 7. marts 2018, og som var tilgængeligt via link i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
Dette forslag blev ikke vedtaget med den nødvendige majoritet som det kræves jævnfør vores gældende vedtægter for HAS (hovedafdelingen) og bortfaldt dermed.
 
Disse gældende vedtægter foreskriver, at ændringsforslag skal fremlægges på en ordinær generalforsamling. Da det er vigtigt at vores vedtægter afspejler de store ændringer i klubben, fremsætter bestyrelsen på den kommende ordinære generalforsamling d. 6. marts 2019 atter et forslag til nye vedtægter. 
 

I forbindelse med formuleringen af forslag til nye vedtægter er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der er en række formelle juridiske og finansielle formaliteter der skal tages hånd om i forbindelse med de forestående vedtægtsændringer.

Vi har for tiden 2 cvr numre, der dækker over 2 juridiske enheder nemlig Helsingør Amatør Sejlklub med cvr nummer 61207015 som frivillig forening, og Helsingør Sejlklub med cvr nummer 32952267 som (almindelig) forening. Hver forening har sin egen økonomi, idet HAS ejer og driver bygningerne og HS driver sejlklubben med udstyr, kontingenter osv.

Forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen

I forbindelse med at Helsingør Amatør Sejlklub, med tilknyttet sejlerafdeling og efter at motorbådsafdelingen udtrådte i 2017, vil vedtage nye love på generalforsamlingen d. 6. marts 2019, bemyndiges bestyrelsen til at ændre/nedlægge eksisterende cvr numre for hovedafdelingen og sejlerafdelingen, således at de med respekt for berørte institutioner såsom bank opfylder betingelsen for at de nye love for klubben kan være gældende i enhver henseende.

a) Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Rev. 7 (klik for at se dem) vedtages for Helsingør Amatør Sejlklub. Samme forslag indebærer at Helsingør Amatør Sejlklub skifter navn til Helsingør Sejlklub.

b) Bestyrelsen bemyndiges til at overføre alle værdier og forpligtigelser fra Helsingør Sejlklub cvr nr. 32952267 til Helsingør Amatør Sejlklub cvr nr. 61207015.

c) Bestyrelsen bemyndiges til at nedlægge Helsingør Sejlklub cvr nr. 32952267 i cvr registeret når værdier mm er overført.

d) Bestyrelsen bemyndiges til at ændre Helsingør Amatør Sejlklub cvr nr. 61207015 fra frivillig forening til (almindelig) forening og til at ændre navnet fra Helsingør Amatør Sejlklub til Helsingør Sejlklub (i.h.t. de nye vedtægter).

e) Bestyrelsen bemyndiges til at lave nødvendige ændringer i lejeaftalerne med lejerne af grillbar og restaurant.

f) Bestyrelsen bemyndiges til at hyre en advokat til at kontrollere at omstillingen er lovmedholdeligt gennemført.

 

100% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemte ja til ovennævnte forslag d. 6. marts 2019.

Jf. vedtægterne skal der endeligt stemmes om forslaget på en ekstraordinær generalforsamling. Denne er berammet til tirsdag d. 26. marts 2019 kl 19.00. Se indkaldelsen her.

 
Nedennævnte forudsætninger skal være opfyldt

      ·       Kreditorer i såvel HAS som sejlklub har accepteret sammenlægning af foreningerne

      ·       Debitorerne i såvel HAS som sejlklub har accepteret sammenlægning af foreningerne

      ·       At lejeforholdet med Helsingør kommune om arealet klubben har lejet ikke påvirkes af en sammenlægning

 
Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne,
Mikael Lohmann-Jørgensen
Formand 

Sponsors