Sikkerhedspolitik
Sikkerhedspolitik og Beredskabsplan.

Helsingør Sejlklub Ungdom har sikkerhed højt prioriteret.


Trænere og hjælpere:
Vi stiller følgende krav for at være hjælpetræner

Vi anbefaler at du mindst er 15 år
 
Fra 1. juli 2005 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
 
Førstehjælpskursus (ikke noget krav)
 
Vi stiller følgende krav for at være træner:
Du skal som minimum have speedbådskørekort
 
Fra 1. juli 2005 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
 
Førstehjælpskursus
 
Du har Tavshedspligt
 
HF-(DSC) certifikat (er ikke noget krav, men en god ting at have).
 
Træneren skal være bekendt med og sikre sig, at sikkerhedspolitiken overholdes. Træneren skal tage højde for følgende
 
Træneren skal altid melde til de andre trænere personligt eller over VHF før børnene begynder at sejle.


Vejret
En sejlads skal indstilles, hvis vejret skønnes at være for dårligt.

Sejlernes erfaring.
 
Sejlernes påklædning (våd- eller tørdragter)
 
Vandtemperatur.
 
Vindretning og strøm
 
Det tilstedeværende hjælpemandskab og deres erfaringer. Det er trænerens ansvar at vurdere hvormange følgebåde der skal være på vandet.
 
Påklædning Sommer/vinter. Ved lave vandtemperaturer i perioden fra vintertid og frem til sommertid skal sejlere være iført en solid våd- eller tørdragt.


Forsikring
Der skal etableres en klar og utvetydig beskrivelse af, hvad der er forsikret via klubben og hvad den enkelte udøver selv skal være forsikret for.

Det skal desuden klart beskrives, hvornår man er forsikret under klubbens/DIF´s kollektiv forsikring og hvornår man ikke er.
 
Følgebåde / Ledsagerbåde:
Klubbens motorbåde (planende)
 
Føreren af båden skal mindst være fyldt 16 år, og have bestået speedbådsprøven eller et højere certifikat.
 
Føreren skal altid være monteret til dødmandsknappen.
 
Det er ikke tilladt at andre voksne eller børn styre båden uden de nødvendige certifikater.
 
Klubbens motorbåde (ikke planende)
 
Føreren af båden skal mindst være fyldt 16 år, og vi ser helst at føreren har bestået speedbådsprøven eller et højere certifikat.
 
Klubbens Følgebåde Maja:
I disse to både er det tilladt at børn kan få lov til at styrer under visse forhold. Der skal være en ansvarlig som minimum har speedbådscertifikatet eller større, som har det fulde ansvar. Børnene må kun styre, hvis der ikke er meget trafik, eller sejlads tæt på andre børn.
 
En følgebåd skal være udstyret med følgende:
Der skal være en førstehjælpskasse i båden.
 
Ekstra MOB*)-line (”dødmandsknap”).
 
Der skal være en VHF radio i båden, eller til nød en mobiltelefon.
 
1 stk. brandtæppe
 
1 stk. kniv som er fast monteret i line.
 
Fastmonteret kompas
 
Anker med line.
 
Informationsskilt HUSK ANVEND MOB-LINEN (”dødmandsknap”)
 
Vi stiller ikke krav til montering af propelbeskyttere. Dette er sket på baggrund af en lang række undersøgelser. Disse viser, at de kendte anordninger medfører langsommere fremdrift, hvilket betyder at vi kommer langsommere ud til en nødsituation og nedsat manøvreevne. Det er også tit at propelbeskytteren går i stykker da den ikke kan tåle den store belastning den bliver udsat for.


Motorhåndtering:
Motoren skal slukkes når man er i umiddelbar nærhed af sejlere i vandet.

Hastighed i forhold til vejrforholdene og de joller der trænes.


Bøjearbejde
Når mærker droppes og hives op skal motoren være i frigear. Hvis mærker skal slæbes gøres dette ved et minimum hastighed og altid siddende på sædet.

Ankerliner må aldrig fastbindes til person.


Påklædning:
Godkendt sejlervest skal altid bæres og være lukket på alle ombordværende

Besætningen skal bære tøj efter årstiden


Gæster i båden:
Når der er gæster i båden gøres sejladsen passagervenlig


Brovagt:
Brovagtens vigtigste opgave er at modtage børn når de kommer ind. At få børnene ind i jollehuset hvis der er sket en ulykke, så der er mulighed for trænerne og redningsfolk at komme til. Brovagten skal være i kontakt over VHF radioen.


Nødsituationer:
Stands ulykken (overblik og sikring)

Nedsæt evt. farten
 
Få grej, båd og personer under kontrol
 
Sluk evt. ild
 
Nødflyt en tilskadekommen
 
Ttræk en druknet op af vandet
 
Giv livreddende førstehjælp
 
Stop kraftig blødning
 
Læg den tilskadekomne i aflåst sideleje
 
Afhjælp alvorlige blokering af luftvejene
 
Giv basal genoplivning
 
Alarmer ved at Kalde op på VHF kanal 16 (Lyngby radio) eller ring 1-1-2
 
Du skal sige:
- Hvem du er
 
- Hvor ulykken er sket
 
- Hvad der er sket
 
- Hvor mange, der er kommet til skade
Giv almindelig førstehjælp, mens du venter på redningsfolkene
 
Tal beroligende med den tilskadekomne
 
Beskyt den tilskadekomne mod vejrliget
 
Læg forbinding
 
Giv psykisk førstehjælp

Sponsors