Tematur med Helsingør Sejlklub - kultur og motion d. 23. - 25. august 2024


Destinationen bliver i år Margreteholms Havn på Refshaleøen (Lynettehavnen). Vær opmærksom på broåbningstider og særlige sejladsforhold, som følge af Lynnetteholm byggeriet.

Klubbens tematur er for alle medlemmer. Turen byder på gåtur med en indlagt kulturel oplevelse på vejen og fælles hygge ved grillen lørdag aften.


Tilmeld her:
https://helsingorsejlklub.nemtilmeld.dk/141/


Med venlig hilsen 

Turudvalget---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste år:

Kultur og motion - tematur 25.-27. august 2023

Året tematur går til Gilleleje havn.
Programmet er som følger:
- Afsejling fra Helsingør fredag eller lørdag formiddag
- For deltagere der er kommet fredag aften er der fælles spisning med grill fra kl. 18.00. Placeringen af grill vil blive meddelt til deltagerne afhængig af vejret
- Lørdag Kl. 10.10 - mødes vi ved Gilleleje Sejlklubs klubhus og går samlet til Skibshallerne, som er en del af Nordsjællands Museum, hvor vi kl 10.30 får en guidet rundvisning med nedslag i Gillelejes historie. Denne rundvisning varer ca. 1 time. Helsingør Sejlklub betaler for entre og rundvisning. Herefter vil turudvalget lave en tur rundt i Gillleleje og omegn, som også vil vare ca. en time. 
- Der er i Gilleleje mange cafeer og restauranter, så der er muligheder for både at mad og drikke. I denne forbindelse anbefaler vi at man reserverer bord - og husk at dette er for egen regning.
- Lørdag kl. 17.00 tænder vi grill igen, til en fællesspisning som starter kl 18.00 - placeringen er igen afhængig af vejret og vil blive kommunikeret undervejs.
- Søndag kl 10.00 mødes vi ved sejlklubben hvor klubben er vært ved en forfriskning. Herefter er fællesarrangementet slut. 
Havnepenge i Gilleleje står den enkelte båd selv for, ligesom al fortæring, bortset hvad fremgår ovenfor, er for egen regning. Selve arrangementet kræves der ikke betaling for. Der vil blive oprettet en Nem-tilmelding på klubbens hjemmeside, hvor man bedes tilmelde sig med bådnavn, skipper og antal deltagere.
Klubbens både kan lejes til brug for deltagelse, jfr reglerne for dette.
Da Gilleleje er landfast med Helsingør kan man vælge at deltage ved at komme til/fra Gilleleje med bil eller tog og man er velkommen til at deltage på denne måde - husk tilmelding.
Skulle vejret været blive en hindring vil en alternativ destination blive udpeget, såfremt det kan give mening.
Turudvalget glæder at se mange medlemmer til dette traditionsrige arrangement.

Turudvalget arbejder på en mere detaljeret plan.
Der er morgenandagt og farveller kl. 09.30 søndag.

Vi minder også om, at man kan leje klubbens Express eller J-80 både, hvori det er muligt at overnatte, selvom komforten er begrænset.

Venlig hilsen
TurudvalgetTilmelding på klubbens hjemmeside! - Klik her

Sponsors