Kontingent

 
Senior26 - 70 år  990 kr.
FamilieSamboende par med hjemmeboende børn under 26 år1764 kr.
Junior og UngeUnder 26 år 550 kr.
Senior ParSamboende par (samme adresse) 26 - 70 år1260 kr.
PensionistOver 70 år 480 kr.
Pensionist ParSamboende par (samme adresse) over 70 år 660 kr.
 JollelejeFor unge, leje af en klubjolle for et år samt undervisning 500 kr
 
Bestem din kategori og gå til menuen Kontingent Betaling


Kontingent betales årligt efter årsskiftet og bliver trukket automatisk for eksisterende medlemmer.
Ved indmelding efter 1. juli betales kun et halvt års kontingent dækkende resten af året.
 
Senior (enkeltmedlemskab)
Kontingent for medlemmer med alder 26 år til 70 år (kategorien "Senior uden båd" udgik pr. 1. januar 2019)


Familie
Et Familiekontingent dækker alle medlemmer i familien. Det er en betingelse, at familiemedlemmerne har samme bopælsadresse. Alle i familien skal have oprettet en "Profil".


Juniorer

Medlemmer under 26 år, dvs både juniorer og unge.
 

Senior Par
Et Senior Par kontingent dækker to voksne personer fra 26 år til 70 år. Det er en betingelse at de har samme bopælsadresse. Begge personer skal oprette en "Profil".
Pensionist
Medlemmer over 70 år
Pensionist Par
Pensionist Par kontingent dækker for to personer. Begge skal være over 70 år og det er en betingelse, at begge har samme bopælsadresse. Begge personer skal oprette en "Profil".

Jolleleje
Dækker en optimistjolle eller en fevajolle stillet til rådighed i kalenderåret plus undervisningen i Ungdomsafdelingen
 
 
 

Sponsors