Værdigrundlag

I ungdomsafdelingen lægger vi stor vægt på et godt socialt fælleskab på tværs af aldersgrupperne.

Børn og unge kan komme ned i klubben efter skole, og være med til at sætte nogle aktiviteter igang, så de får følelsen af, at det er deres klub og at klubben er til for dem.

Vi gør meget ud af at rumme mange forskellige børn/unge.

I undervisningen har vi fokus på nærvær, så hvert enkelt barn/ung føler sig set og hørt. Når vi er på vandet lærer børnene at være opfindsomme problemløsere. Hvis der går noget i stykker på vandet, har vi kun de materialer som vi har i båden. Det er med til at styrke deres selvtillid og selværd.

Her i klubben tolererer vi ikke mobning. Derfor oplever vi meget sjældent problemer mht. mobning her i klubben.

Sponsors