Målsætning for Helsingør Sejlklubs Ungdomsafdeling

  • At give børn og unge mulighed for at dyrke sejlsport på såvel bredde- som eliteniveau.
  • At stille gode faciliteter til rådighed i form af klubhus, joller og dygtige trænere.
  • At fremme og bevare et godt kammeratskab samt skabe et socialt netværk imellem sejlere, forældre og sejlklub.
  • At give børn og unge en varig interesse for sejlsporten.

 

Sikkerhed for jollesejlerne har høj prioritet.

 

Helsingør Sejlklubs Ungdomsafdeling ønsker:

  • at gøre sejlerne trygge
  • at gøre sejlerne glade
  • at gøre sejlerne ambitiøse
  • at give sejlerne lyst til at sejle hele livet

 Det skal være sjovt og spændende at sejle jolle i Helsingør Sejlklub. Derfor satser vi på at fremme godt kammeratskab og at stille passende udfordringer til alle.

 

Sponsors