I 2022 blev der desværre ikke afholdt klubmesterskab, men der blev afholdt en afslutningssejlads.

Afslutningssejlads 2022

Sponsors