Kursus i praktisk sejlads 2021

Tilmelding er åben.

"Helsingør Sejlklub og Sejlerskolens erfarne instruktører byder dig velkommen til en god og struktureret sejlerskole, hvor der er mulighed for:

• at afprøve om sejlads er noget for dig (nybegyndere) 
• at blive dygtigere til f.eks. havnemanøvrer og spiler-sejlads (øvede),
• at øve praktisk kapsejlads inkl. en introduktion til kapsejladsregler (øvede),
• at sejle kvindesejlads (begyndere og øvede)
 

Sejlerskolen tilbyder ugentlig undervisning i praktisk sejlads i vores skole-kølbåde (J-80´er og Albin Express). 

Tid:
Hver ugentlig undervisningsgang er fra kl. 18:00 - ca. 21:00, med forventet start uge 16 (mandag den 19. april) og afslutning i uge 37 (torsdag den 16. september), og med sommerlukning i juli måned.
 

Holdene fordeler sig på: 

Mandag: Kapsejladshold m/k
Tirsdag: Nybegynder og øvede hold m/k
Onsdag: Nybegynderhold m/k
Torsdag: Kvindehold

 

Pris: 
Et sejlerskoleforløb koster 2.300, - for hele sæsonen. Udmeldelse i løbet af sæsonen, medfører ikke tilbagebetaling af kursusafgiften. 
Undervisningen følger overordnet Dansk Sejlunions (DS) retningslinjer og materiale, og du vil også få mulighed for at deltage i andre arrangementer i sejlerskolen og sejlklubben. For at blive optaget på sejlerskolens praktiske sejlerhold skal du være fyldt 25 år og være medlem af Helsingør Sejlklub. Unge under 25 år har mulighed for at sejle i Ungdomsafdelingen, der sejler onsdage (kontakt: Jannik Stamp -  janniks@pc.dk)

 

Du skal være indstillet på, at der bliver stillet krav til dig i undervisningsforløbet. Du skal have en fysik, så du kan bevæge dig frit rundt på båden. Alle kursister skal også altid bære godt, varmt og skridsikkert fodtøj (helst med "non marking"- såler, så de ikke laver sorte streger på bådene), og en redningsvest eller svømmevest (svømmeveste kan lånes af sejlerskolen). På Sejlerskolen kan du udover undervisningsgangene også deltage i efterårets bådoptagning, afrigning og klargøring til vinteren, så du også lærer om bådvedligehold.

 

Du skal være opmærksom på, at deltagelse i al undervisning i sejlerskolen er på eget ansvar, både til søs og på land. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor sejlklubben eller sejlerskolen. Du opfordres derfor til at søge oplysning om dækning ved eget forsikringsselskab, og evt. tegne fritidsulykkesforsikring, som dækker sejlsport. Klubben forbeholder sig også muligheden for at flytte rundt på kursisternes pladser til andre aftener, hvis det bliver nødvendigt.
 

Helsingør Sejlklub ønsker dig velkommen til endnu en sæson på vandet, med Kronborg om styrbord og bagbord.

Du kan få mere information hos: Marianne Thorsen, mt@helsingorsejlklub.dk
 

Venligst

Helsingør Sejlklubs Sejlerskole" 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingen er åbnet og kan findes oppe under "Events" i menuen eller lige her:

Hvis du ikke allerede har en profil her til klubbens hjemmeside, skal du oprette én inden du kan tilmelde dig holdene. Det kan du gøre oppe i øverste højre hjørne.

Mandag: Kapsejladshold m/k 

Tirsdag: Nybegyndere og øvede m/k  

Onsdag: Nybegynderhold m/k 

Torsdag: Kvindehold 

 

Ikke medlemmer:

Opret en profil (hvis du ikke allerede har en) øverst til højre på forsiden.
Under menuen Kontingent/Hold går du derefter ind under Tilmelding/Betaling og vælger den kategori medlemskab der passer på dig og melder dig ind og betaler for medlemskabet.
 

Når du er medlem:

Til højre på forsiden af vores hjemmeside under Begivenheder/Events går du ind på den dag du ønsker at sejle og tilmelder dig og betaler samtidig for sejlerskolen. 

 

 

 

Sponsors