Kursus i praktisk sejlads


"Helsingør Sejlklub og Sejlerskolens erfarne instruktører byder dig velkommen til en god og struktureret sejlerskole, hvor der er mulighed for:

•at afprøve om sejlads er noget for dig (nybegyndere) 
•at blive dygtigere til f.eks. havnemanøvrer og spiler-sejlads (øvede),
•at øve praktisk kapsejlads inkl. en introduktion til kapsejladsregler (øvede),

 

Sejlerskolen tilbyder ugentlig undervisning i praktisk sejlads i vores skole-kølbåde (J-80´er og Albin Express). 

Tid:
Hver ugentlig undervisningsgang er fra kl. 18:00 - ca. 21:00, med forventet start uge 16 (mandag den 19. april) og afslutning i uge 37 (torsdag den 16. september), og med sommerlukning i juli måned.Pris: 
Et sejlerskoleforløb koster 2.300, - for hele sæsonen. Udmeldelse i løbet af sæsonen, medfører ikke tilbagebetaling af kursusafgiften. 

Undervisningen følger overordnet Dansk Sejlunions (DS) retningslinjer og materiale, og du vil også få mulighed for at deltage i andre arrangementer i sejlerskolen og sejlklubben. For at blive optaget på sejlerskolens praktiske sejlerhold skal du være fyldt 25 år og være medlem af Helsingør Sejlklub. Unge under 25 år har mulighed for at sejle i Ungdomsafdelingen, der sejler onsdage (kontakt: Jannik Stamp -  janniks@pc.dk)

 


Du skal være indstillet på, at der bliver stillet krav til dig i undervisningsforløbet. Du skal have en fysik, så du kan bevæge dig frit rundt på båden. Alle kursister skal også altid bære godt, varmt og skridsikkert fodtøj (helst med "non marking"- såler, så de ikke laver sorte streger på bådene), og en redningsvest eller svømmevest (svømmeveste kan lånes af sejlerskolen). På Sejlerskolen kan du udover undervisningsgangene også deltage i efterårets bådoptagning, afrigning og klargøring til vinteren, så du også lærer om bådvedligehold.

 


Du skal være opmærksom på, at deltagelse i al undervisning i sejlerskolen er på eget ansvar, både til søs og på land. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor sejlklubben eller sejlerskolen. Du opfordres derfor til at søge oplysning om dækning ved eget forsikringsselskab, og evt. tegne fritidsulykkesforsikring, som dækker sejlsport. Klubben forbeholder sig også muligheden for at flytte rundt på kursisternes pladser til andre aftener, hvis det bliver nødvendigt.

 

Helsingør Sejlklub ønsker dig velkommen til endnu en sæson på vandet, med Kronborg om styrbord og bagbord.


Du kan få mere information hos: Marianne Thorsen, mt@helsingorsejlklub.dk

 

Venligst

Helsingør Sejlklubs Sejlerskole" 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingen er åbnet og kan findes oppe under "Events" i menuen eller klik her   

 

Sponsors