Kursus i praktisk sejlads


"Helsingør Sejlklub og Sejlerskolens erfarne instruktører byder dig velkommen til en god og struktureret sejlerskole, hvor der er mulighed for:

•at afprøve om sejlads er noget for dig (nybegyndere) 
•at blive dygtigere til f.eks. havnemanøvrer og spiler-sejlads (øvede),
•at øve praktisk kapsejlads inkl. en introduktion til kapsejladsregler (øvede),

 

Sejlerskolen tilbyder ugentlig undervisning i praktisk sejlads i vores skole-kølbåde (J-80´er og Albin Express). 

Tid:
Hver ugentlig undervisningsgang er fra kl. 18:00 - ca. 21:00, med start uge 16, mandag den 17. april 2023 og afslutning i uge 37 (torsdag den 21. september), og med sommerlukning i juli måned.(mandag 3. juli til og med mandag 31. juli) 

Den praktiske sejlerskole-undervisning er fra kl. 18:00 til 21:00.


Pris: 
Et sejlerskoleforløb koster 2.700,-  for hele sæsonen. Udmeldelse i løbet af sæsonen, medfører ikke tilbagebetaling af kursusafgiften. 

Undervisningen følger overordnet Dansk Sejlunions (DS) retningslinjer og materiale, og du vil også få mulighed for at deltage i andre arrangementer i sejlerskolen og sejlklubben. For at blive optaget på sejlerskolens praktiske sejlerhold skal du være fyldt 25 år og være medlem af Helsingør Sejlklub. Unge under 25 år har mulighed for at sejle i Ungdomsafdelingen, der sejler onsdage (kontakt: Jannik Stamp -  janniks@pc.dk)

 


Du skal være indstillet på, at der bliver stillet krav til dig i undervisningsforløbet. Du skal have en fysik, så du kan bevæge dig frit rundt på båden. Alle kursister skal også altid bære godt, varmt og skridsikkert fodtøj (helst med "non marking"- såler, så de ikke laver sorte streger på bådene), og en redningsvest eller svømmevest (svømmeveste kan lånes af sejlerskolen). På Sejlerskolen kan du udover undervisningsgangene også deltage i efterårets bådoptagning, afrigning og klargøring til vinteren, så du også lærer om bådvedligehold.


Et sejlerskoleforløb kan også indgå i erhvervelse af duelighedsbevis. Den teoretiske undervisning finder sted i januar/februar og kræver særskilt betaling ved  tilmelding - klik her 


Du skal være opmærksom på, at deltagelse i al undervisning i sejlerskolen er på eget ansvar, både til søs og på land. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor sejlklubben eller sejlerskolen. Du opfordres derfor til at søge oplysning om dækning ved eget forsikringsselskab, og evt. tegne fritidsulykkesforsikring, som dækker sejlsport. Klubben forbeholder sig også muligheden for at flytte rundt på kursisternes pladser til andre aftener, hvis det bliver nødvendigt.


Introaften for nye sejlere på Sejlerskolen, tirsdag d. 4. april 2023, kl. 19:00 i Helsingør Sejlklubs klublokale. 


Kursusforløb: 

Begynder Du har ikke den store erfaring med at sejle, og har ikke prøvet at styre en sejlbåd ud af en havn. Man skal have en fysik, der gør, at man kan bevæge sig ubesværet omkring på båden. 

Øvede Du har erfaring med at sejle, og har prøvet at styre en sejlbåd ud af havnen. Du har deltaget som kursist i Helsingør Sejlerskole før. 

Kapsejlads - Onsdag Du er øvet sejler, og har lyst til konkurrence og hurtige manøvrer. Du ønsker at blive udfordret i pressede situationer, og du har nemt ved at bevæge dig rundt på båden. Kapsejladsen vil foregå sammen med Helsingør Sejlklubs onsdags-match/kapsejlads.

Praktisk duelighedssejlads - tirsdag Du ønsker at tage den praktiske prøve til et duelighedsbevis. Undervisningen foregår i en sejlbåd og er tilrettelagt omkring at føre dig til den praktiske prøve af duelighedsbevis. Kurset fokusrer på de basale kundskaber indenfor havne- og sikkerhedsmanøvrer, herunder mand over bord og ankring. Det er en forudsætning at du har styr på teorien vedr. bl.a. søvejsregler, sømandskab, sikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand og motorlære. Bemærk at der udover kursets pris også vil være udgift til prøveaflæggelse på ca. 500,-


 

Helsingør Sejlklub ønsker dig velkommen til endnu en sæson på vandet, med Kronborg om styrbord og bagbord.


Du kan få mere information hos: Thomas Agertoft mail:agertoft1965@gmail.com                                   

 

Venligst

Helsingør Sejlklubs Sejlerskole" 

 

Tilmelding: Klik for tilmelding

  

 

klik her 

Sponsors