Træningspædagogik

Klubbens trænere arbejder frivilligt og er ikke uddannede pædagoger, men vi har meget fokus på pædagogikken og vi arbejder efter følgende retningslinjer/målsætninger:

 

Identitet, Selvværd og Selvtillid
At være i en sejlklub kan styrke børn og unges identitet, selvværd, selvtillid, motorik og ikke mindst deres sociale kompetencer. Vi arbejder med at skabe nye relationer, samt udvikle deres demokratiske medansvar og forståelse, gennem medbestemmelse, respekt for forskellighed, andres holdninger, og at være lyttende og gode kammerater.

 

Anerkendelse
Vi fokuserer på at drage omsorg for det enkelte barn ved at være imødekommende, troværdige og nærværende voksne, der altid har tid til at tale med det enkelte barn - trods en til tider hektisk hverdag. Herved giver vi børn og unge en tryghed i deres dagligdag. Ud fra en anerkendende pædagogisk. tilgang og respekt for det enkelte barn, kan vi være med til at modvirke mistrivsel og et lavt selvværd.

 

Observationer
Har trænere/ledere observeret noget særligt ved et barn, skal det præsenteres i et trænermøde, med de ansvarlige trænere. Vi får hermed forudsætninger for, at kunne lave handleplaner for de børn / Unge med særlige behov i samarbejde med forældre. Vi har som trænere underretningspligt, hvis vi observerer mistrivsel eller andet.


Mobbepolitik
Vi er bevidste om, at mobning er ødelæggende for børn og unges livsglæde, selvværd og selvtillid. I det daglige er vi opmærksomme på om børnene trives, og om der er en god stemning. Skulle der opstå drillerier eller mobning m.m. tager vi en dialog med de involverede børn eller iværksætter mæglingsmøder med børene.

Sponsors