Her kan man læse lidt om de lokale forhold ved Helsingør og om fritidssejlads.
 
Tryk på linket:
 
Bekendtgørelse om søfartsregler (Bilag 1 Regel 10 skriver om Trafiksepareringssystemer f.eks. lige udenfor vores havn)

Søfartsstyrelsen - fritidssejlads

 

Sponsors