Let’s Sail med klubbåde

 Velkommen til Helsingør Sejlklubs koncept Let’s Sail - hvor sikker sejlads og fællesskab er i centrum. Målet med konceptet er at tilbyde vores medlemmer en tryg og positiv oplevelse til søs i klubbens både. Uanset om du er erfaren eller nybegynder, er der plads til alle ombord på vores både og tilbuddet er for alle klubbens medlemmer. Medlemmer, som opfylder betingelserne, kan booke klubbens både J/80 og Albin Express.

Sikker sejlads - betingelser for at booke en båd 

For at sikre både og mandskab, stilles der krav til dem, der ønsker at booke og være skipper på bådene. 

  • Fritsejlede bådførere, der er medlemmer af helsingør sejlklub kan booke både her 
  • Bådene kan kun bookes af medlemmer, der er fritsejlede. Den, der booker båden, er skipper ombord. Listen over fritsejlede bådførere findes her 
  • Kontakt Mads Staunskjær (mads.stauns@gmail.com) hvis du vil fritsejles som bådfører.

Betaling pr. måned
Det koster 1.000 kr. (forsikring osv) for sommersæsonen at låne bådene J/80 og Albin Express (i tillæg til kontingentet for medlemskab af Helsingør Sejlklub). Betaling skal finde sted før første sejlads. Beløbet betales her
Udstyrsleje skal være betalt af alle, der deltager i sejladsen.

Initiativer til at finde sammen om sejlads
Medlemmerne kan finde sammen om sejlads på Facebook gruppen, som er en undergruppe til Helsingør Sejlklub. Gaster kan foreslå ture og søge skippere, og skippere kan slå ture op, de har booket både til her.


Sejlklare både - dokumentation for aflevering og eventuelle skader
En forudsætning for ordningen er, at bådene løbende vedligeholdes af brugerne, med intention om hver gang at aflevere båden en lille smule bedre, end den blev overdraget. Klubbådene skal være sejlklare i hverdagene for sejlerskolen og generelt være i god stand. Det er skipperen, som har booket båden, der er ansvarlig for bådens tilstand og at reglerne følges. Vi er alle en del af vedligeholdelsen og afhængige af hinanden, og man skal påregne tid til at udbedre skader, som opstår, mens man er skipper. Derudover skal man give en hånd med til den løbende vedligeholdelse i forbindelse med brug af båden, som f.eks. at skure dæk, fastgøre løse skruer, eller smøre spil. 

 

For at eventuelle fejl og mangler bliver dokumenteret og udbedret med det samme, gælder følgende regler: 

  • Når båden er tilbage i havn, tages fotos af eventuelle fejl/mangler/skader
  • Foto og rapportering sendes til til bådsmand Kristian Holten Møller (email khm@helsingorsejlklub.dk)
  • Ved alvorlige skader må påregnes en selvrisiko på 4.000 kr.

 

Vi ser frem til at byde dig velkommen ombord på eventyr sammen til havs! 


 
 
Joller 
For leje af klubbens joller, dvs optimist- og fevajoller, henvises der til Ungdom og Joller
De bookes og betales under Kontingent.
 
 
 

Sponsors