Duelighedsbevis i sejlads


Vejen til duelighedsbeviset

Selvom der ikke er et krav om nogen for kvalifikationer for at sejle et skib under 15 meter i Danmark, har du stadig det fuldt ansvar som skipper. Duelighedsbeviset giver dig de nødvendige viden, så du kan føre skibet sikkert og ansvarligt.

Duelighedsbeviset består af en teoretisk del og en praktisk del. Du kan tage begge uddannelser og prøver i Helsingør Sejlklub.

Med både teoretisk og praktisk prøve bestået, har du et duelighedsbevis.

Sådan kan dit uddannelsesforløb være

Helsingør Sejlklub afholder uddannelse i praktisk sejlads. Vi har flere muligheder.

Du har aldrig sejlet eller kun meget lidt erfaring

Du bør sejle to sæsoner. Du kan med fordel tilmelde dig vort hold for begyndere. Vinteren bruger du på teorikurset, og sæsonen efter sejler du på et hold for øvede. Så er du klar til den praktiske duelighedsprøve. Undervisningen sker i vore J/80’ere som er en super god sejlbåd.

Du har sejlet og har lidt erfaring, mest som gast

Du kan med fordel sejle en sæson på et hold for øvede, så du lærer det sidste som føre af båden og besætningen. Når du har gode færdigheder, går du til praktisk duelighedsprøve.

Du er en erfaren sejler

Du sejler med en instruktør og sejladsen er rettet direkte mod prøven i praktisk duelighedssejlads. Herefter går du til prøve. Sejladsen aftales med sejlerskolen. Dette kan foregå i såvel RIB som i sejlbåd.

Der er ikke krav om i hvilken rækkefølge prøverne bestås.

Kurset indeholder:

                             Navigation og kortarbejde
                             Søvejsregler
                             Ansvar og vagthold
                             Havmiljø
                             Sømandskab
                             Sikkerhed til søs
                             Forebyggelse og bekæmpelse af brand i fritidsfartøjer
                             Motorlære
                             Praktisk sejlads
                             Stabilitet
                             Farligt gods

Eksamen er en test med 25 spørgsmål, hvor det rigtige svar vælges mellem fem mulige. I god tid før den teoretiske overhøring, udleveres en opgave i sejladsplanlægning, som du vil blive overhørt i ved en 20-minutters samtale med sensor og din instruktør. Denne skal bestås, ligesom den skriftlige prøve skal bestås.

Her er beskrivelsen af alle elementer i duelighedsprøven fra Dansk Sejlunion: Duelighedsbeviset: Teoretisk del (dansksejlunion.dk)

Hvornår

Kurset starter tirsdag den 10. januar 2023 kl. 19. Herefter de følgende tirsdage fra kl. 19 – 22 i klubhuset. I uge 7 holder vi vinterferie.

Pris: kr. 2.950

Kursusmateriale, som anskaffes før kursusstart er:

Duelighedsbogen
Opgavesamling til duelighedsprøven i sejlads
Kort 1 * INT 1
Anbefales: Afmærkning af danske farvande
Anbefales: De internationale søvejsregler
Undervisningskort 100U Kattegat
Nautical plotter, Linex 2810
Lineal
Blød blyant, 3B
Viskelæder

Materialet kan anskaffes hos Weilbach: Maritime Education and Training (weilbach.com)

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på klubbens hjemmeside.

Medlemsskab: https://helsingorsejlklub.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx

Teoretisk forløb: https://helsingorsejlklub.nemtilmeld.dk/63/

Praktisk forløb:  endnu ikke åben


Der er højest 20 deltagere, skulle du være nr. 21, er der nok plads alligevel. Du skal være medlem af Helsingør Sejlklub.

Duelighedsbevis giver adgang til:

At sejle alle fritidsfartøjer undtagen Jetski, op til 15 meter og uden motorbegrænsning, herunder speedbåd.

Du kan fungere som styrmand i et skib som skal føres af en yachtskipper 1 eller 3

Vidergående sejleruddannelse

-Yachtskipper 3
-Kanalbevis
-VHF Radiobevis

Bådleje

I Danmark og i de fleste lande kræves duelighedsbevis for at leje både.

Rabat på forsikringen af din båd:

Forsikringsselskaberne kan give rabat på din bådforsikring.


 
 
Venlig hilsen

Helsingør Sejlklub


   

Sponsors