Målsætning

Målsætning for Helsingør Sejlklubs Ungdomafdeling

  • At give børn og unge mulighed for at dyrke sejlsport på såvel bredde- som eliteniveau.

  • At stille gode faciliteter til rådighed i form af klubhus, joller og dygtige trænere.

  • At fremme og bevare et godt kammeratskab samt skabe et socialt netværk imellem sejlere, forældre og sejlklub.

  • At give børn og unge en varig interesse for sejlsporten.
Sikkerhed for jollesejlerne har høj prioritet.

Helsingør Sejlklubs Ungdomafdeling ønsker:

  • at gøre sejlerne trygge

  • at gøre sejlerne glade

  • at gøre sejlerne ambitiøse

  • at give sejlerne lyst til at sejle hele livet

Det skal være sjovt og spændende at sejle jolle i Helsingør Sejlklub. Derfor satser vi på at fremme godt kammeratskab og at stille passende udfordringer til alle.

Sponsors