Nøglebrik

Hvis du er medlem af sejlklubben har du mulighed for at få en elektronisk nøglebrik, som giver adgang til klubhus og jollehus. Brikken er personlig og må ikke udlånes. Ansøgningsblanketter ligger i mellemgangen på 1. sal i klubhuset.

Man kan max oprette én aktiv nøglebrik pr person. Hvis en nøglebrik bortkommer skal det meddeles til klubben hurtigst muligt, så brikken kan blive spærret.

Hvis du ikke har været i klubben i eksempel 4 uger kan din nøglebrik være spærret. Men så snart du registrerer din nøglebrik på jollehusets eller klubhusets hoveddør, bliver din nøglebrik automatisk genåbnet, så du nu kan komme ind af de andre døre, som du har adgang til via din nøglebrik.

Ved manglende betaling af kontigent, vil dit nøglebrik blive spærret. Vi åbner din brik igen uden beregning, når dit kontigent er betalt.

Jacob Strüwing administrerer klubbens nøglebrikker og kan kontaktes via klubbens e-mail: mail@helsingorsejlklub.dk

Sponsors