Klubben kan kontaktes via e-mail som følger:
 
  mail@helsingorsejlklub.dk                    alle generelle henvendelser
  sr@helsingorsejlklub.dk                         henvendelser vedrørende kapsejladsen Sjælland Rundt
  kapsejlads@helsingorsejlklub.dk        henvendelser vedrørende alle andre kapsejladser 
   

Tillidsposter

 

 Formand
 Næstformand, fungerende formand Henrik Holten Møller
 Kasserer Per H. Kristiansen
 Medlem af bestyrelsen Philip Schwartz
 Medlem af bestyrelsen,
 Jacob Strüwing
 Suppleant til bestyrelsen John Sørensen
 Suppleant til bestyrelsen Julius Strüwing
 Revisor Sten Lindberg
 Revisorsuppleant Jan Madsen
 Formand kapsejladsudvalg Ulf Brandt
 Sejlerskole, praktisk sejlads
 Christian Gravad
 Jannik Stamp
 Klaus T. Bruhn 
 Sejlerskole, duelighedsbevis Morten Timmermann   
 Vedligehold J-80'ere, Maja, RIB's
 og kapsejladsmateriel generelt 
 Michael Frank Hansen 
 Niels Peter Kjærsgaard 

Information

Martin Anfeldt

 Administration af medlemskaber Lene Susanne Lohmann-Jørgensen

Udlejning lokaler  (Klubhus og  Jollehus)

 Lene Susanne Lohmann-Jørgensen

Udlejning klubbåde

 Mikael Lohmann-Jørgensen

 Klubmåler Jens Ole Kirkegaard
 Vicevært klubhuse Arne Ruud Jensen


 

Sponsors