Årets tematur

Turudvalgets tema tur ”Historie og motion” bliver i weekenden den 30. august - 1. september 2019. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Læg mærke til at datoerne er ændret i forhold til tidligere annonceret

Turen går til Gilleleje Havn med afsejling fredag aften eller lørdag morgen/formiddag og hjemsejlads søndag.

Gilleleje er en flot by i sommertiden med masser af liv og glæde, mange spisesteder og forretninger. Vi lægger til i havnens lystbådeafdeling og nyder de fine muligheder for at slappe af og/eller bade på stranden i umiddelbar nærhed til havnen. Bring gerne børn og/eller børnebørn.

Der planlægges med fælles spisning lørdag aften. Et mere detaljeret program med praktik i form af mødesteder og tidspunkter fremsendes senere.

Turudvalget har lørdag planlagt et besøg i Nakkehoved Fyr, hvor man kommer helt op i toppen af fyrtårnet og på det tilhørende fyrmuseum. Turen fra havnen og retur til fyret tages som en fælles gåtur, med mulighed for hygge snak og nyde udsigten undervejs.

 

FYRHISTORISK MUSEUM
Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved beskriver dansk fyrvæsens udvikling fra Frederik den Andens tid i 1500-tallet til fyrenes nuværende automatisering.
I udstillingen omtales de tidligste papegøje- og vippefyr langs den gamle hovedskibsrute gennem Kattegat og Øresund.
De blev afløst af åbne kulfyr på toppen af stemtårne, en fyrtype, som blev benyttet ved opførelsen af de to fyr på Nakkehoved i 1772.
Østre Fyr står næsten som det så ud omkring 1800 - mens Vestre Fyr, hvor fyrmesterboligen er indrettet til museum, ser ud som efter forhøjelsen og elektrificeringen i 1898.

Turudvalget ser frem på en god tilslutning til turen og håber vi kan tiltrække nogle af de mange nye sejlere der er kommet i vor klub. Udvalget står gerne til rådighed med råd og dåd, hvis nogen ønsker det. Vi minder også om at man leje klubbens J-80 både, hvori det er muligt at overnatte.

Tilmelding sker på hjemmesiden eller ved at sende en mail til jan.madsen@viatempo.biz.

Sponsors