Klubmesterskab Helsingør Sejlklub
28. September 2019

Alle både med gyldigt medlemskab af en godkendt sejlklub er velkomne som deltagere på banen. Sejladsen er åben, men det er kun både med gyldigt målebrev, hvor skipper er medlem af Helsingør Sejlklub, der kan blive klubmester.

Morgen mad vil blive serveret i klubben fra kl 08:00, hvor de deltagende både også kan registrere. 

Skippermøde afholdes kl. 09:00 i sejlklubben 1 sal. Endelig bane vil blive bekendtgjort ved skippermødet.

Starttidspunkt: 1. start kl.10:30 (ændret, se opslag i klubben).

Tilmelding: Via hjemmesiden, åbner 1. maj 2019. Deltagelse er gratis.

 For spørgsmål venligst skriv til: kapsejlads@helsingorsejlklub.dk.

 Tryk her for at se sejladsbestemmelserne (kommer)

 
 

Sponsors