Årshjul 2024

 • Velkomstmøde/teorigennemgang for nye sejlere inden opstart - 19. marts kl. 19-21, Gratis
 • Klargøring skolebåde - 7. april kl. 10-14, Gratis
 • Standerhejsning og åbent hus i sejlerskolen - 13. april kl. 11-15, Gratis
 • Sæson opstart (Første sejladsaften) - 8. april
 • Kristi Himmelfartsdag lukket - 9. maj
 • Grillen tændes efter sejlads - 13. - 16. maj, Gratis
 • Anden Pinsedag lukket - 20. maj
 • Midtvejsmiddag for kursister - 21. juni, Gratis
 • Sjælland Rundt Sailing Week. Skolesejlads som normalt - 8.-16. juni
 • Sommerferie - 1. juli - 3. august
 • Grillen tændes efter sejlads - 12.-15. august, Gratis
 • Match Race for sejlerskolen - 17. august, Kr. 100-200
 • Hven Rundt med mulig deltagelse fra sejlerskolen - 7. september, Kr. 100-200
 • Duelighedskursister skal tilmeldes prøve - Afventer dato
 • Klubmesterskab for kølbåde - 21. september, Kr. 100-200
 • Sæsonafslutning (Sidste sejladsaften) - 26. september
 • Afslutningsmiddag for kursister og instruktører - 27. september, Gratis

Sponsors